Kazuistika naruby

Čas, který jsem s tebou strávila na našich sezeních (ve kterých jsme seděly málokdy J) pro mě moc znamenal. Nápadu sepsat o tom kazuistiku jsem se dlouho bránila. Měla jsem strach, abych tě dokázala dostatečně ochránit. Aby tě v tom textu někdo nepoznal a aby ses v něm nepoznala ani ty sama. Rozhodla jsem se proto, že kromě … pokračovanie

Terapia zameraná na vzťahy: Humanistický model, časť II.

Terapiu zameranú na vzťah môžeme považovať za pokrok v prístupe zameranom na klienta. Predstavuje integráciu, ktorá dáva prednosť humanistickým prístupom a kladie veľký dôraz na vzťah medzi klientom a terapeutom. Taktiež poukazuje na dôležitosť rovnocennosti oboch strán. Kým v prvej časti článku sme sa venovali teoretickému pozadiu, výskumným problémom a základným teoretický problémom, teraz sa zameriame na … pokračovanie

Terapia zameraná na vzťahy: Humanistický model, časť I.

Terapiu zameranú na vzťah môžeme považovať za pokrok v prístupe zameranom na klienta. Predstavuje integráciu, ktorá dáva prednosť humanistickým prístupom a kladie veľký dôraz na vzťah medzi klientom a terapeutom. Taktiež poukazuje na dôležitosť rovnocennosti oboch strán. Výskumné zistenia potvrdzujú efektivitu terapie zameranej na vzťahy a dané zistenia môžu byť prospešné pre výskum, prax a vzdelávanie. … pokračovanie

Kedy je socioterapeut užitočný

Každá profesia vyžaduje isté kompetencie. Niektoré sú definovateľné a iné sa jednoznačne definovať nedajú, ale odrazia sa vo výkone profesie. Tam, kde je základom komunikácia a vzťah zúčastnených strán, sa hlavným kritériom posudzovania kvality práce odborníka stáva práve vzťahový rámec, ktorý určuje celkovú atmosféru a má vplyv na výsledok. Keď si napríklad spomenieme na naše kritériá výberu … pokračovanie

ZRKADLO VZŤAHOV: ALZHEIMEROVA CHOROBA

Prichádza postupne a plazivo. Najskôr sa sem-tam strácajú kľúče, z pamäte vypadávajú slová. Až jedného dňa… Človek sa ocitne v autobuse, na prechádzke či na nákupe, ibaže netuší, kde vlastne je a ako sa tam dostal. Alzheimerova choroba najskôr spôsobuje problémy v kognitívnej oblasti. Medzi prvé príznaky patria problémy s krátkodobou pamäťou. Potom pribúda dezorientácia … pokračovanie