Ostrov podpory a spolupráce

V roku 2015 organizoval Inštitút psychoterapie a socioterapie workshop pre pedagogických a sociálnych pracovníkov v súčinnosti s Nízkoprahovým denným centrom pre deti a rodinu v Ružomberku. Slovo dalo slovo, a tak sme spolu s odborným garantom tohto centra, PhDr. Jaroslavom Rakučákom, DiS, PhD., rozbehli ďalšiu spoluprácu. Stretávali sme sa aj v rámci výcvikového programu Umenie … pokračovanie