Ubľa

Keď som dnes, po roku od začiatku vojenského vpádu Ruska na Ukrajinu a začatia vojny na Ukrajine zase počula kolegu hovoriť tými hoaxerskými argumentami, keď zľahčoval moje prežívanie nekončiacej sa vojny, že to sa my slováci len preto trochu bojíme a viac vnímame vojnu tam, lebo je to blízko nás, že o vojne napr. v Afrike ani netušíme. Skoro ma … pokračovanie

Revízia druhej základnej podmienky podľa Rogersa

Jednou  zo šiestich základných podmienok podľa C. Rogersa v rámci terapie zameranej na človeka (PCA) je inkongruencia, t.j. druhá základná podmienka. V rámci tohto článku sa najprv zameriame na skúmanie významu inkongruencie v PCA terapii. Článok spochybňuje adekvátnosť „podmienok ocenenia”. Druhá základná podmienka sa prehodnocuje v rámci skúmania formulácie samého seba (Self), organizmického prežívania a inkongruencie v PCA terapii. Úzkosť predstavuje fenomenologický základ človeka, ktorý naznačuje ontologickú inkongurenciu v konfrontácii so smrťou. Existenciálna autenticita a kongruencia sa v rámci PCA terapie navzájom porovnávajú a výsledky poukazujú na to, že dané koncepty sa navzájom dopĺňajú. Nedirektívnosť ako hlavná  zásada pre prax PCA terapie sa rozoberá v kontexte druhej základnej podmienky.

Keď “pomoc” nemusí pomáhať

Tomáš s Andreou naozaj poctivo dodržiavali odporúčané nariadenia. Aj nákupy pre Tomášovu sedemdesiatročnú mamu jej každý týždeň odovzdávali len medzi dverami. Starí ľudia sú predsa ohrozená skupina, nechceli ju zbytočne vystavovať riziku nakazenia. Keď sa po niekoľkých týždňoch mohli konečne stretnúť, zistili, že mama takmer nie je schopná rozprávať. Zabudla… Vedľajšie účinky “ochranných” opatrení Nech … pokračovanie

Za dverami liečebne

Skúsenosť socioterapeutky Prichádzam do novootvorenej liečebne pre dlhodobo chorých ako čerstvá absolventka sociálnej práce. Sociálnu terapiu začínam oslovením pacienta ešte na lôžku – zistením údajov o zdravotnom stave, jeho záujmoch aj spirituálnych potrebách. Mnohí sa rozhovoria nielen o svojej chorobe, ale aj o rodine, rodnom meste a záujmoch, ktoré vo svojom živote mali. Taktiež o … pokračovanie

Slza na strnisku

Poznala som ho zo staničnej krčmy. Jožko. Milý ujo. Nie kamarát, taký známy. Vekom trochu prihrbený, štíhly. Vždy si rezko vykračoval so zlostnou fenkou nemeckého ovčiaka. Hovorieval, že náš Dunčo je jediný pes, ktorému nejde mu po krku. Pekne sa mi zvykol prihovoriť, vždy trošku pošpásoval. Len tak veselo a zdvorilo, ako sa na gentlemana … pokračovanie